STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số : 08/TB-DTNTPS 27/09/2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
2 Số : 2012/SGDĐT-GDTrH 21/09/2021 V/v thiết lập hồ sơ nhà trường và công khai trên website đơn vị
3 Số : 2014/KH-SGDĐT 21/09/2021 Tổ chức Hội thi giáo viên trung học dạy giỏi cấp tỉnh Năm học 2021–2022
4 Số : 2015/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kế hoạch xây dựng Kho bài giảng E-Learning của Giáo dục Trung học năm học 2021-2022
5 Số : 2016/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2021–2022
6 Số : 2017/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kế hoạch triển lãm sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học năm học 2021-2022
7 Số : 2008/CV-TTCH 21/09/2021 V/v thực hiện cập nhật số liệu GV, HS liên quan đến dịch bệnh COVID-19
8 Số : 2001/SGDĐT-CNTTKTKĐ 21/09/2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn HSG và Olympic trong năm học 2021-2022
9 Số : 2019/SGDĐT-CNTTKTKĐ 21/09/2021 V/v đề nghị báo cáo nhu cầu hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh
10 Số : 1990/SGDĐT-GDTrH 17/09/2021 Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
11 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 13/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
12 Số : 32/KH-DTNTPS 10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
13 Số : 1805/SGDĐT-VP 09/09/2021 V/v triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Số : 18/HDLT-SGDĐT-CĐGD 09/09/2021 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2021-2022
15 Số : 1805/SGDĐT-VP 09/09/2021 V/v Triển khai thực hiện nghiêm nội dung CV 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 7/9/2021 của Sở GDĐT
16 Số : 1776/SGDĐT-GDtrH 07/09/2021 Về việc chủ động xây dựng kê hoạch dạy học tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp ở các trường phổ thông
17 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Áp dụng từ năm học 2021 - 2022
18 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
19 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG LỚP 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
20 Số: /KH-DTNTPS 06/09/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
21 Số : 1751/SGDĐT-GDtrH 01/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022
22 Số : 27/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
23 Số : 28/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2021-2022
24 Số : 26/KH-DTNTPS 30/08/2021 KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021Trường PTDTNT Phước Sơn
25 Số : 2236/QĐ-UBND 06/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
26 Số : 85/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020-2021
27 Số : 86/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
28 Số 77/ KH-DTNTPS 23/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
29 Số 76 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
30 Số 74 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
31 Số 73/ KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
32 Số 69 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
33 Số 70 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
34 Số 12/ QC-DTNTPS 01/10/2020 NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN Năm học 2020-2021
35 Số 67 /KH-DTNTPS 01/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
36 Số 1603/ SGDĐT-GDTrH 23/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh năm học 2020-2021
37 Số 1593 /SGDĐT-GDTrH 21/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và thể thao trường học năm học 2020-2021
38 Số : 51/ KH-DTNTPS 20/09/2020 KẾ HOẠCH tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Master Test
39 Số 1567 /SGDĐT-CTHSSVPC 17/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2020-2021
40 Số 1536 /KH-SGDĐT 11/09/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông
41 Số 43 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
42 Số 42 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
43 Số 41/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
44 Số 40/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
45 Số 39 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
46 Số 1502 /SGDĐT-GDTrH 07/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
47 Số 42 /QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
48 Số 43/ QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
49 Số 35/ KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
50 Số 33 /KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây