STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 12/ QC-DTNTPS 01/10/2020 NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN Năm học 2020-2021
2 Số 1603/ SGDĐT-GDTrH 23/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh năm học 2020-2021
3 Số 1593 /SGDĐT-GDTrH 21/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và thể thao trường học năm học 2020-2021
4 Số 1567 /SGDĐT-CTHSSVPC 17/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2020-2021
5 Số 1536 /KH-SGDĐT 11/09/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông
6 Số 1502 /SGDĐT-GDTrH 07/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
7 Số 42 /QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
8 Số 43/ QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
9 Số 1023/SGDĐT-VP 22/06/2020 V/v cho ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xét lương đối với giáo viên MN, phổ thông công lập
10 Số : 989 /KH-SGDĐT 15/06/2020 KẾ HOẠCH Điều hòa, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2020
11 không 25/05/2020 THƯ CÔNG TÁC
12 Số: 20/TB-PGDĐT 22/05/2020 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm khai giảng, học lớp tiếng Giẻ - Triêng
13 Số: 749 /TB-SGDĐT 14/05/2020 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ Chuyên viên và sĩ quan biệt phái của Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Pháp chế
14 không 13/05/2020 QUY CHẾ Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non
15 Số: 629 /KH-SGDĐT 23/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
16 Số: 1366 /BGDĐT-NGCBQLGD 22/04/2020 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
17 Số: 51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
18 Số: 568 /SGDĐT-CTHSSVPC 15/04/2020 V/v phát động Phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
19 Số: 544 /SGDĐT-GDThH 10/04/2020 V/v hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin để tạo tài khoản tập huấn GV qua mạng
20 Số: 515 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
21 Số: 516 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
22 Số: 517 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
23 Số: 493 /SGDĐT-VP 31/03/2020 V/v thủ tục hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức
24 Số: 490 /SGDĐT-GDTrH 30/03/2020 V/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học vì Covid-19
25 Số: 40 /KH-UBND 09/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
26 Số: 373 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
27 Số: 374 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
28 Số: 379 /SGDĐT-GDThH 05/03/2020 Về việc nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020
29 Số: 360/ SGDĐT-GDTrH 03/03/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2019-2020
30 Số: 341/ SGDĐT-VP 28/02/2020 Về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục cán biện pháp phòng chống dịch Covid-19
31 Số: 332 /SGDĐT-CNTT-KTKTCLGD 28/02/2020 V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9,12 và thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2019-2020
32 Số: 318 /SGDĐT-GDTrH 27/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục trung học từ nay đến khi kết thúc năm học 2019-2020
33 Số: 55-NQ/TW 11/02/2020 NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
34 129-130-181 10/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
35 Số: 174 /KH-SGDĐT 06/02/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
36 Số: 159 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v triển khai cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020
37 Số: 160 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
38 Số: 129 /KH-SGDĐT 22/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
39 Số: 83 /SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD 15/01/2020 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020
40 Số: 91 /SGDĐT-HSSV 15/01/2020 V/v báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học
41 Số: 239 /KH-UBND 14/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
42 Số: 52/SGDĐT-GDTrH 09/01/2020 Hướng dẫn sơ kết học kì I, năm học 2019-2020
43 Số: 162 /LHH-SGD&ĐT-TĐ 09/01/2020 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIII, năm 2020
44 Số: 80 /TB-CAH 06/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
45 Số :2186 /SGDĐT-TCCB 20/12/2019 Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
46 Số: 2167/ KH-SGDĐT 17/12/2019 KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
47 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
48 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
49 Số : 2009 /SGDĐT-KHTC 21/11/2019 Văn bản hướng dẫn thực hiện Công khai hằng năm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
50 1853/ SGDĐT-GDTrH 29/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây