STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số : 95/ QĐ-NTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trường PTDTNT Phước Sơn, năm học 2022-2023
2 Số : 41/ KH-NTPS 30/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm học 2022-2023
3 Số : 42/ KH-DTNTPS 30/08/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2022-2023
4 Số : 96/ QĐ-DTNTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Phước Sơn
5 Số : 17/ QĐ-PTDTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Việc thành lập Ban Thư ký kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
6 Số : 18/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
7 Số : 19/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
8 Số : 21/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
9 Số : 20/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
10 Số : 22/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chấm thi kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
11 Số : 16/ KH-DTNTPS 10/04/2022 KẾ HOẠCH Ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
12 Số : 15 /SGDĐT-GDTrH 04/01/2022 V/v nghiên cứu, góp ý các bản mẫusách giáo khoa lớp 10
13 Số: 2509/SGDĐT-GDTrH 22/11/2021 V/v Triển khai hạ tầng lưu trữ Kho bài giảng E-Learning năm học 2021-2022 lên Hệ thống Học và Thi trực tuyến VNPT E-Learning của Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Số : 69/ KH-DTNTPS 11/11/2021 KẾ HOẠCH Ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
15 Số : 111/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Thư ký Kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
16 Số : 112/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
17 Số : 113/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
18 Số : 114/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi Kiểm tra HKI năm học 2021-2022
19 Số : 115/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra HKI năm học 2021-2022
20 Số : 116/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Làm phách kiểm tra HKI năm học 2021-2022
21 Số : 117/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi HKI năm học 2021-2022
22 Số : 47/KH-DTNTPS 20/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2021-2022
23 Số : 59/ KH-DTNTPS 17/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19" năm học 2021-2022
24 Số : 58/ KH-DTNTPS 10/10/2021 KẾ HOẠCH V/v tổ chức hoạt động giáo dục và tư vấn hướng nghiệp năm học 2021-2022
25 Số : 53/ KH-DTNTPS 03/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
26 Số : 54/ KH-DTNTPS 03/10/2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên môn năm học 2021-2022
27 Số : 97/ QĐ-DTNTPS 03/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành quy chế chuyên môn
28 Số : 55/ KH-DTNTPS 03/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
29 Số : 51/ KH-DTNTPS 29/09/2021 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2021-2022
30 Số : 52/ KH-DTNTPS 29/09/2021 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2021-2022
31 Số : 50/ KH-DTNTPS 27/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
32 Số : 08/TB-DTNTPS 26/09/2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
33 Số : 08/ HD-DTNTPS 23/09/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn năm học 2021-2022
34 Số : 2012/SGDĐT-GDTrH 20/09/2021 V/v thiết lập hồ sơ nhà trường và công khai trên website đơn vị
35 Số : 2014/KH-SGDĐT 20/09/2021 Tổ chức Hội thi giáo viên trung học dạy giỏi cấp tỉnh Năm học 2021–2022
36 Số : 2015/KH-SGDĐT 20/09/2021 Kế hoạch xây dựng Kho bài giảng E-Learning của Giáo dục Trung học năm học 2021-2022
37 Số : 2016/KH-SGDĐT 20/09/2021 Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2021–2022
38 Số : 2017/KH-SGDĐT 20/09/2021 Kế hoạch triển lãm sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học năm học 2021-2022
39 Số : 2008/CV-TTCH 20/09/2021 V/v thực hiện cập nhật số liệu GV, HS liên quan đến dịch bệnh COVID-19
40 Số : 2001/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/09/2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn HSG và Olympic trong năm học 2021-2022
41 Số : 2019/SGDĐT-CNTTKTKĐ 20/09/2021 V/v đề nghị báo cáo nhu cầu hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh
42 Số : 1990/SGDĐT-GDTrH 16/09/2021 Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
43 Số : 44/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc
44 Số : 46/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022
45 Số : 45/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2021-2022
46 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 12/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
47 Số : 32/KH-DTNTPS 09/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
48 Số : 1805/SGDĐT-VP 08/09/2021 V/v triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
49 Số : 18/HDLT-SGDĐT-CĐGD 08/09/2021 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2021-2022
50 Số : 1805/SGDĐT-VP 08/09/2021 V/v Triển khai thực hiện nghiêm nội dung CV 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 7/9/2021 của Sở GDĐT
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây