STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số : 92/ KH-DTNTPS 07/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp trường năm học 2022-2023
2 Số : 86/ KH-DTNTPS 13/10/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023
3 Số : 84/ KH-DTNTPS 10/10/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2022-2023
4 Số : 137/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
5 Số : 138/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
6 Số : 139/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
7 Số : 140/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi giữa HKI năm học 2022-2023
8 Số : 141/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
9 Số : 80/ KH-DTNTPS 02/10/2022 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2022-2023
10 Số : 76/ KH-DTNTPS 26/09/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2022-2023
11 Số : 77/ KH-DTNTPS 26/09/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc
12 Số : 125/ QĐ-DTNTPS 26/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức học sinh năm học 2022-2023
13 Số : 73/ KH-DTNTPS 25/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN, CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2022-2023
14 Số : 74/ KH-DTNTPS 25/09/2022 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2022-2023
15 Số : 70/ KH-DTNTPS 22/09/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022-2023
16 Số : 68/ KH-DTNTPS 18/09/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2022-2023
17 Số : 66/ KH-DTNTPS 15/09/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Khuyến học trường PTDTNT Phước Sơn nhiệm kỳ 2022-2027
18 Số : 58/ KH-DTNTPS 05/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
19 Số : 60/ KH-DTNTPS 05/09/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ma trận, đề kiểm tra Master Test, Kiểm tra định kỳ năm học 2022-2023
20 Số : 107/ QĐ-DTNTPS 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy chế chuyên môn
21 Số : 59/ KH-DTNTPS 05/09/2022 KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn năm học 2022-2023
22 PCLD 04/09/2022 BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CBGV-NV HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
23 Số : 95/ QĐ-NTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trường PTDTNT Phước Sơn, năm học 2022-2023
24 Số : 41/ KH-NTPS 30/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm học 2022-2023
25 Số : 42/ KH-DTNTPS 30/08/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2022-2023
26 Số : 96/ QĐ-DTNTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Phước Sơn
27 Số : 60/ QĐ-NTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm học 2022-2023
28 Số : 96/ QĐ-DTNTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Phước Sơn
29 BNCD 30/08/2022 Các Quyết định bổ nhiệm trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2022-2023
30 Số : 17/ QĐ-PTDTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Việc thành lập Ban Thư ký kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
31 Số : 18/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
32 Số : 19/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
33 Số : 21/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
34 Số : 20/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
35 Số : 22/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chấm thi kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
36 Số : 16/ KH-DTNTPS 10/04/2022 KẾ HOẠCH Ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
37 Số : 15 /SGDĐT-GDTrH 04/01/2022 V/v nghiên cứu, góp ý các bản mẫusách giáo khoa lớp 10
38 Số: 2509/SGDĐT-GDTrH 22/11/2021 V/v Triển khai hạ tầng lưu trữ Kho bài giảng E-Learning năm học 2021-2022 lên Hệ thống Học và Thi trực tuyến VNPT E-Learning của Sở Giáo dục và Đào tạo
39 Số : 69/ KH-DTNTPS 11/11/2021 KẾ HOẠCH Ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
40 Số : 111/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Thư ký Kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
41 Số : 112/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
42 Số : 113/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
43 Số : 114/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi Kiểm tra HKI năm học 2021-2022
44 Số : 115/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra HKI năm học 2021-2022
45 Số : 116/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Làm phách kiểm tra HKI năm học 2021-2022
46 Số : 117/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi HKI năm học 2021-2022
47 Số : 47/KH-DTNTPS 20/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2021-2022
48 Số : 59/ KH-DTNTPS 17/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19" năm học 2021-2022
49 Số : 58/ KH-DTNTPS 10/10/2021 KẾ HOẠCH V/v tổ chức hoạt động giáo dục và tư vấn hướng nghiệp năm học 2021-2022
50 Số : 53/ KH-DTNTPS 03/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây