Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1348/SNV-CCVC 04/12/2013 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
2 1735/SGDĐT-TCCB 26/11/2018 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản năm 2018
3 1659/QĐ-SGDĐT 18/12/2017 Quyết định về việc nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn năm 2018
4 Số 89/PGDĐT-THCS 07/05/2019 HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018-2019
5 Số 612/ SGDĐT-VP 22/04/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
6 Số 632/ SGDĐT-VP 24/04/2019 HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
7 1220/SGDĐT-KHTC 06/08/2019 Công văn 1220/SGDĐT-KHTC về chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu-chi và thực hiện chế độ chính sách năm học 2019-2020
8 1231/SGDĐT-KHTC 08/08/2019 Công văn 1231/SGDĐT-KHTC quán triệt việc thu đầu năm 2019-2020
9 Số 1659/SGDĐT-HSSVPC 07/10/2019 Phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
10 1853/ SGDĐT-GDTrH 29/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
11 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP
12 Số: 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
13 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC
14 Số 1765 /SGDĐT-TCCB 22/10/2019 Về việc thực hiện kế hoạch số 265-KH/TU
15 851/BHXH-CĐBHXH 08/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
16 203/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT " năm 2019
17 không 15/08/2019 Nội quy nội trú
18 Số : 2009 /SGDĐT-KHTC 21/11/2019 Văn bản hướng dẫn thực hiện Công khai hằng năm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
19 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
20 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
21 Số :2186 /SGDĐT-TCCB 20/12/2019 Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
22 Số: 52/SGDĐT-GDTrH 09/01/2020 Hướng dẫn sơ kết học kì I, năm học 2019-2020
23 Số: 83 /SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD 15/01/2020 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020
24 Số: 91 /SGDĐT-HSSV 15/01/2020 V/v báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học
25 Số: 159 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v triển khai cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020
26 Số: 160 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
27 Số: 162 /LHH-SGD&ĐT-TĐ 09/01/2020 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIII, năm 2020
28 Số: 4236 /BGDĐT-GDTH 23/09/2019 V/v triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2019-2020
29 Số: 341/ SGDĐT-VP 28/02/2020 Về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục cán biện pháp phòng chống dịch Covid-19
30 Số: 318 /SGDĐT-GDTrH 27/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục trung học từ nay đến khi kết thúc năm học 2019-2020
31 Số: 332 /SGDĐT-CNTT-KTKTCLGD 28/02/2020 V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9,12 và thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2019-2020
32 Số: 360/ SGDĐT-GDTrH 03/03/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2019-2020
33 Số: 379 /SGDĐT-GDThH 05/03/2020 Về việc nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020
34 Số: 490 /SGDĐT-GDTrH 30/03/2020 V/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học vì Covid-19
35 Số: 493 /SGDĐT-VP 31/03/2020 V/v thủ tục hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức
36 Số: 568 /SGDĐT-CTHSSVPC 15/04/2020 V/v phát động Phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
37 Số: 544 /SGDĐT-GDThH 10/04/2020 V/v hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin để tạo tài khoản tập huấn GV qua mạng
38 Số: 1366 /BGDĐT-NGCBQLGD 22/04/2020 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
39 Số: 55-NQ/TW 11/02/2020 NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
40 không 13/05/2020 QUY CHẾ Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non
41 không 25/05/2020 THƯ CÔNG TÁC
42 Số 1023/SGDĐT-VP 22/06/2020 V/v cho ý kiến góp ý các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xét lương đối với giáo viên MN, phổ thông công lập
43 Số 1502 /SGDĐT-GDTrH 07/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
44 Số 1567 /SGDĐT-CTHSSVPC 17/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh và y tế trường học năm học 2020-2021
45 Số 1593 /SGDĐT-GDTrH 21/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và thể thao trường học năm học 2020-2021
46 Số 1603/ SGDĐT-GDTrH 23/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh năm học 2020-2021
47 Số : 1751/SGDĐT-GDtrH 01/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022
48 Số : 1776/SGDĐT-GDtrH 07/09/2021 Về việc chủ động xây dựng kê hoạch dạy học tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp ở các trường phổ thông
49 Số : 1805/SGDĐT-VP 09/09/2021 V/v triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1776/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
50 Số : 18/HDLT-SGDĐT-CĐGD 09/09/2021 HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2021-2022
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây