Văn bản theo chủ đề: Kế Hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 265-KU/TU 23/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
2 Số : 1604 /KH-SGDĐT 26/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
3 Số: 2167/ KH-SGDĐT 17/12/2019 KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
4 Số: 129 /KH-SGDĐT 22/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
5 Số: 174 /KH-SGDĐT 06/02/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
6 Số: 239 /KH-UBND 14/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
7 Số: 373 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
8 Số: 374 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
9 Số: 40 /KH-UBND 09/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
10 Số: 515 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
11 Số: 516 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
12 Số: 517 /KH-SGDĐT 06/04/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
13 Số: 629 /KH-SGDĐT 23/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
14 Số : 989 /KH-SGDĐT 15/06/2020 KẾ HOẠCH Điều hòa, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2020
15 Số 1536 /KH-SGDĐT 11/09/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông
16 Số 77/ KH-DTNTPS 23/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
17 Số 76 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
18 Số 69 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
19 Số 67 /KH-DTNTPS 01/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
20 Số 43 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
21 Số 42 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
22 Số 41/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
23 Số 40/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
24 Số 39 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
25 Số 35/ KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
26 Số 33 /KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
27 Số 32 /KH-DTNTPS 25/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
28 Số 30 /KH-PTDTNT 12/08/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
29 Số 04 /KH-DTNTPS 02/01/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
30 Số 74 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
31 Số 73/ KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
32 Số 70 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
33 Số : 51/ KH-DTNTPS 20/09/2020 KẾ HOẠCH tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Master Test
34 Số : 85/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020-2021
35 Số : 86/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
36 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Áp dụng từ năm học 2021 - 2022
37 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
38 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG LỚP 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
39 Số : 27/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
40 Số : 26/KH-DTNTPS 30/08/2021 KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021Trường PTDTNT Phước Sơn
41 Số : 32/KH-DTNTPS 10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
42 Số : 28/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2021-2022
43 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 13/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
44 Số: /KH-DTNTPS 06/09/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
45 Số : 2014/KH-SGDĐT 21/09/2021 Tổ chức Hội thi giáo viên trung học dạy giỏi cấp tỉnh Năm học 2021–2022
46 Số : 2015/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kế hoạch xây dựng Kho bài giảng E-Learning của Giáo dục Trung học năm học 2021-2022
47 Số : 2016/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2021–2022
48 Số : 2017/KH-SGDĐT 21/09/2021 Kế hoạch triển lãm sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học năm học 2021-2022
49 Số : 44/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc
50 Số : 46/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây