Văn bản theo chủ đề: Kế Hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 265-KU/TU 22/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
2 Số : 1604 /KH-SGDĐT 25/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
3 Số: 2167/ KH-SGDĐT 16/12/2019 KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
4 Số: 129 /KH-SGDĐT 21/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
5 Số: 174 /KH-SGDĐT 05/02/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
6 Số: 239 /KH-UBND 13/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
7 Số: 373 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
8 Số: 374 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
9 Số: 40 /KH-UBND 08/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
10 Số: 515 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
11 Số: 516 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
12 Số: 517 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
13 Số: 629 /KH-SGDĐT 22/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
14 Số : 989 /KH-SGDĐT 14/06/2020 KẾ HOẠCH Điều hòa, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2020
15 Số 1536 /KH-SGDĐT 10/09/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông
16 Số 77/ KH-DTNTPS 22/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
17 Số 76 /KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
18 Số 69 /KH-DTNTPS 04/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
19 Số 67 /KH-DTNTPS 30/09/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
20 Số 43 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
21 Số 42 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
22 Số 41/ KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
23 Số 40/ KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
24 Số 39 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
25 Số 35/ KH-DTNTPS 30/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
26 Số 33 /KH-DTNTPS 30/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
27 Số 32 /KH-DTNTPS 24/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
28 Số 30 /KH-PTDTNT 11/08/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
29 Số 04 /KH-DTNTPS 01/01/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
30 Số 74 /KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
31 Số 73/ KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
32 Số 70 /KH-DTNTPS 04/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây