Văn bản theo chủ đề: Quyết Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 2062 /QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
2 Số 1659/QĐ-SGDĐT 18/12/2017 Quý thầy(cô) xem quyết định và biểu mẫu ở File đính kèm :
3 Số 42 /QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
4 Số 43/ QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
5 Số : 2236/QĐ-UBND 06/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
6 Số : 97/ QĐ-DTNTPS 04/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành quy chế chuyên môn
7 Số : 68/ QĐ-DTNTPS 01/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Phân công công tác trong Lãnh đạo trường học năm học 2021-2022
8 Số : 69/ QĐ-DTNTPS 01/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các tổ chuyên môn và các tổ Chức Năng khác năm học 2021-2022
9 Số : 111/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Thư ký Kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
10 Số : 112/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
11 Số : 113/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
12 Số : 114/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi Kiểm tra HKI năm học 2021-2022
13 Số : 115/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra HKI năm học 2021-2022
14 Số : 116/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Làm phách kiểm tra HKI năm học 2021-2022
15 Số : 117/ QĐ-PTDTNTPS 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi HKI năm học 2021-2022
16 Số : 17/ QĐ-PTDTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Việc thành lập Ban Thư ký kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
17 Số : 18/ QĐ-DTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
18 Số : 19/ QĐ-DTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
19 Số : 21/ QĐ-DTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
20 Số : 20/ QĐ-DTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
21 Số : 22/ QĐ-DTNTPS 12/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chấm thi kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây