Văn bản theo chủ đề: Quyết Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 2062 /QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
2 Số 1659/QĐ-SGDĐT 17/12/2017 Quý thầy(cô) xem quyết định và biểu mẫu ở File đính kèm :
3 Số 42 /QĐ-DTNTPS 30/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
4 Số 43/ QĐ-DTNTPS 30/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
5 Số : 2236/QĐ-UBND 05/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
6 Số : 97/ QĐ-DTNTPS 03/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành quy chế chuyên môn
7 Số : 68/ QĐ-DTNTPS 31/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Phân công công tác trong Lãnh đạo trường học năm học 2021-2022
8 Số : 69/ QĐ-DTNTPS 31/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các tổ chuyên môn và các tổ Chức Năng khác năm học 2021-2022
9 Số : 111/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Thư ký Kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022
10 Số : 112/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
11 Số : 113/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra HKI năm học 2021-2022
12 Số : 114/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi Kiểm tra HKI năm học 2021-2022
13 Số : 115/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra HKI năm học 2021-2022
14 Số : 116/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Làm phách kiểm tra HKI năm học 2021-2022
15 Số : 117/ QĐ-PTDTNTPS 11/11/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi HKI năm học 2021-2022
16 Số : 17/ QĐ-PTDTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Việc thành lập Ban Thư ký kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
17 Số : 18/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
18 Số : 19/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
19 Số : 21/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
20 Số : 20/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phân công cán bộ coi kiểm tra, cán bộ giám sát kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
21 Số : 22/ QĐ-DTNTPS 11/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chấm thi kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022
22 Số : 95/ QĐ-NTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trường PTDTNT Phước Sơn, năm học 2022-2023
23 Số : 96/ QĐ-DTNTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Phước Sơn
24 Số : 125/ QĐ-DTNTPS 26/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức học sinh năm học 2022-2023
25 Số : 60/ QĐ-NTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ năm học 2022-2023
26 Số : 107/ QĐ-DTNTPS 05/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy chế chuyên môn
27 Số : 96/ QĐ-DTNTPS 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử trường PTDTNT Phước Sơn
28 BNCD 30/08/2022 Các Quyết định bổ nhiệm trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2022-2023
29 Số : 137/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng duyệt đề kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
30 Số : 138/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng sao in đề kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
31 Số : 139/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban làm phách kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
32 Số : 140/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chấm thi giữa HKI năm học 2022-2023
33 Số : 141/ QĐ-DTNTPS 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi thi kiểm tra giữa HKI năm học 2022-2023
34 Số : 2014/QĐ-SGDĐT 29/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ
35 Số : 44/ QĐ-SGDĐT 02/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học năm học 2022-2023
36 Số : 131/ QĐ-DTNTPS 02/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra các chuyên đề về hồ sơ, sổ sách, giáo án, thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy và hoạt động sư phạm của giáo viên, đợt tháng 10 năm 2022
37 Số : 153/ QĐ-DTNTPS 13/11/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra các chuyên đề về hồ sơ, sổ sách, giáo án, thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy và hoạt động sư phạm của giáo viên, đợt tháng 12 năm 2022
Tìm kiếm văn bản
Tập đoàn thể thao Elipsport
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây