Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch nhà trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số : 51/ KH-DTNTPS 20/09/2020 KẾ HOẠCH tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Master Test
2 Số : 85/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020-2021
3 Số : 86/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
4 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
5 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
6 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG LỚP 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
7 Số : 27/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
8 Số : 26/KH-DTNTPS 30/08/2021 KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021
9 Số : 32/KH-DTNTPS 10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
10 Số : 28/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2021-2022
11 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 13/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
12 Số: /KH-DTNTPS 06/09/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
13 Số : 08/TB-DTNTPS 27/09/2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
14 Số : 44/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc
15 Số : 46/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022
16 Số : 47/KH-DTNTPS 21/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2021-2022
17 Số : 50/ KH-DTNTPS 28/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
18 Số : 45/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2021-2022
19 Số : 53/ KH-DTNTPS 04/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
20 Số : 08/ HD-DTNTPS 24/09/2021 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn năm học 2021-2022
21 Số : 54/ KH-DTNTPS 04/10/2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên môn năm học 2021-2022
22 Số : 97/ QĐ-DTNTPS 04/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về ban hành quy chế chuyên môn
23 Số : 55/ KH-DTNTPS 04/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
24 Số : 51/ KH-DTNTPS 30/09/2021 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2021-2022
25 Số : 52/ KH-DTNTPS 30/09/2021 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp Tỉnh năm học 2021-2022
26 Số : 59/ KH-DTNTPS 18/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19" năm học 2021-2022
27 Số : 68/ QĐ-DTNTPS 01/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Phân công công tác trong Lãnh đạo trường học năm học 2021-2022
28 Số : 69/ QĐ-DTNTPS 01/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các tổ chuyên môn và các tổ Chức Năng khác năm học 2021-2022
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây