Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1735/SGDĐT-TCCB 25/11/2018 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản năm 2018
2 Số 612/ SGDĐT-VP 21/04/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
3 Số 632/ SGDĐT-VP 23/04/2019 HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
4 Số 1673/TB-HĐXTVC 07/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
5 Số 1659/SGDĐT-HSSVPC 06/10/2019 Phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
6 1853/ SGDĐT-GDTrH 28/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
7 76/2019/NĐ-CP 07/10/2019 Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP
8 Số: 55/2011/NĐ-CP 03/07/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
9 Luật số: 43/2019/QH14 13/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC
10 Số 265-KU/TU 22/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
11 Số 1765 /SGDĐT-TCCB 21/10/2019 Về việc thực hiện kế hoạch số 265-KH/TU
12 Số 2062 /QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
13 851/BHXH-CĐBHXH 07/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
14 203/TB-UBND 15/10/2019 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT " năm 2019
15 Số: 01 /HD-DTNTPS 30/09/2019 Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh
16 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 11/04/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
17 Số : 1604 /KH-SGDĐT 25/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
18 Số 1659/QĐ-SGDĐT 17/12/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn
19 Số : 2009 /SGDĐT-KHTC 20/11/2019 Văn bản hướng dẫn thực hiện Công khai hằng năm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
20 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 25/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
21 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 25/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
22 Số :2186 /SGDĐT-TCCB 19/12/2019 Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
23 Số: 2167/ KH-SGDĐT 16/12/2019 KẾ HOẠCH Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
24 Số: 52/SGDĐT-GDTrH 08/01/2020 Hướng dẫn sơ kết học kì I, năm học 2019-2020
25 Số: 129 /KH-SGDĐT 21/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
26 Số: 83 /SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD 14/01/2020 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020
27 Số: 91 /SGDĐT-HSSV 14/01/2020 V/v báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học
28 Số: 174 /KH-SGDĐT 05/02/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
29 Số: 159 /SGDĐT-HSSVPC 03/02/2020 V/v triển khai cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020
30 Số: 160 /SGDĐT-HSSVPC 03/02/2020 V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
31 Số: 162 /LHH-SGD&ĐT-TĐ 08/01/2020 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIII, năm 2020
32 Số: 4236 /BGDĐT-GDTH 22/09/2019 V/v triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2019-2020
33 Số: 239 /KH-UBND 13/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
34 Số: 80 /TB-CAH 05/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
35 129-130-181 09/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
36 Số: 341/ SGDĐT-VP 27/02/2020 Về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục cán biện pháp phòng chống dịch Covid-19
37 Số: 318 /SGDĐT-GDTrH 26/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục trung học từ nay đến khi kết thúc năm học 2019-2020
38 Số: 332 /SGDĐT-CNTT-KTKTCLGD 27/02/2020 V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9,12 và thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2019-2020
39 Số: 360/ SGDĐT-GDTrH 02/03/2020 V/v Hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2019-2020
40 Số: 373 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
41 Số: 374 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
42 Số: 379 /SGDĐT-GDThH 04/03/2020 Về việc nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020
43 Số: 40 /KH-UBND 08/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
44 Số: 515 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
45 Số: 516 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học năm học 2019-2020 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
46 Số: 517 /KH-SGDĐT 05/04/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
47 Số: 490 /SGDĐT-GDTrH 29/03/2020 V/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học vì Covid-19
48 Số: 493 /SGDĐT-VP 30/03/2020 V/v thủ tục hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức
49 Số: 629 /KH-SGDĐT 22/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
50 Số: 568 /SGDĐT-CTHSSVPC 14/04/2020 V/v phát động Phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây