Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1735/SGDĐT-TCCB 26/11/2018 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản năm 2018
2 Số 612/ SGDĐT-VP 22/04/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
3 Số 632/ SGDĐT-VP 24/04/2019 HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
4 Số 1673/TB-HĐXTVC 08/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
5 Số 1659/SGDĐT-HSSVPC 07/10/2019 Phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
6 1853/ SGDĐT-GDTrH 29/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
7 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP
8 Số: 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
9 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC
10 Số 265-KU/TU 23/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
11 Số 1765 /SGDĐT-TCCB 22/10/2019 Về việc thực hiện kế hoạch số 265-KH/TU
12 Số 2062 /QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
13 851/BHXH-CĐBHXH 08/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
14 203/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT " năm 2019
15 Số: 01 /HD-DTNTPS 01/10/2019 Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh
16 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
17 Số : 1604 /KH-SGDĐT 26/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
18 Số 1659/QĐ-SGDĐT 18/12/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn
19 Số : 2009 /SGDĐT-KHTC 21/11/2019 Văn bản hướng dẫn thực hiện Công khai hằng năm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
20 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
21 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay32
  • Tháng hiện tại2,271
  • Tổng lượt truy cập502,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây