Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04/2017/TT-BGDĐ 25/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
2 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
3 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
4 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
5 1348/SNV-CCVC 04/12/2013 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
6 1735/SGDĐT-TCCB 26/11/2018 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản năm 2018
7 1659/QĐ-SGDĐT 18/12/2017 Quyết định về việc nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn năm 2018
8 Số 89/PGDĐT-THCS 07/05/2019 HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018-2019
9 Số 612/ SGDĐT-VP 22/04/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
10 Số 632/ SGDĐT-VP 24/04/2019 HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
11 Số 1673/TB-HĐXTVC 08/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
12 1853/ SGDĐT-GDTrH 29/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
13 76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP
14 Số: 55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
15 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC
16 Số 265-KU/TU 23/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
17 Số 2062 /QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
18 851/BHXH-CĐBHXH 08/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
19 203/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT " năm 2019
20 Số: 01 /HD-DTNTPS 01/10/2019 Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh
21 không 15/08/2019 Nội quy lớp học
22 không 15/08/2019 Nội quy nội trú
23 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
24 Số : 1604 /KH-SGDĐT 26/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
25 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
26 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 26/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
27 không 01/01/1970 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
28 không 22/01/2021 GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
29 không 22/01/2021 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
30 không 22/01/2021 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC
31 không 22/01/2021 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
32 không 22/01/2021 HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
33 Số: 52/SGDĐT-GDTrH 09/01/2020 Hướng dẫn sơ kết học kì I, năm học 2019-2020
34 Số: 129 /KH-SGDĐT 22/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
35 Số: 91 /SGDĐT-HSSV 15/01/2020 V/v báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học
36 Số: 159 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v triển khai cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020
37 Số: 160 /SGDĐT-HSSVPC 04/02/2020 V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
38 Số: 162 /LHH-SGD&ĐT-TĐ 09/01/2020 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIII, năm 2020
39 Số: 4236 /BGDĐT-GDTH 23/09/2019 V/v triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2019-2020
40 Số: 239 /KH-UBND 14/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
41 Số: 80 /TB-CAH 06/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
42 129-130-181 10/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
43 Số: 341/ SGDĐT-VP 28/02/2020 Về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục cán biện pháp phòng chống dịch Covid-19
44 Số: 318 /SGDĐT-GDTrH 27/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục trung học từ nay đến khi kết thúc năm học 2019-2020
45 Số: 332 /SGDĐT-CNTT-KTKTCLGD 28/02/2020 V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9,12 và thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2019-2020
46 Số: 373 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
47 Số: 374 /KH-SGDĐT 05/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
48 Số: 40 /KH-UBND 09/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
49 Số: 629 /KH-SGDĐT 23/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
50 Số: 568 /SGDĐT-CTHSSVPC 15/04/2020 V/v phát động Phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây