Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04/2017/TT-BGDĐ 24/01/2017 Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
2 204/2004/NĐ-CP 13/12/2004 Nghị định của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
3 29/2012/NĐ-CP 11/04/2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
4 27/2012/NĐ-CP 05/04/2012 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
5 1348/SNV-CCVC 03/12/2013 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
6 1735/SGDĐT-TCCB 25/11/2018 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản năm 2018
7 1659/QĐ-SGDĐT 17/12/2017 Quyết định về việc nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn năm 2018
8 Số 89/PGDĐT-THCS 06/05/2019 HƯỚNG DẪN XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2018-2019
9 Số 612/ SGDĐT-VP 21/04/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN NGÀNH GIÁO DỤC
10 Số 632/ SGDĐT-VP 23/04/2019 HƯỚNG DẪN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
11 Số 1673/TB-HĐXTVC 07/10/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
12 1853/ SGDĐT-GDTrH 28/10/2019 ĐIỀU CHỈNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TS10 THPT CHUYÊN, HSG LỚP 9, OLYMPIC 10, OLYMPIC 11, HSG 12
13 76/2019/NĐ-CP 07/10/2019 Triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP
14 Số: 55/2011/NĐ-CP 03/07/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
15 Luật số: 43/2019/QH14 13/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC
16 Số 265-KU/TU 22/09/2019 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
17 Số 2062 /QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh , trật tự " năm 2019
18 851/BHXH-CĐBHXH 07/10/2019 Bảo hiểm xã hội Quảng Nam
19 203/TB-UBND 15/10/2019 Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT " năm 2019
20 Số: 01 /HD-DTNTPS 30/09/2019 Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh
21 không 14/08/2019 Nội quy lớp học
22 không 14/08/2019 Nội quy nội trú
23 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 11/04/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
24 Số : 1604 /KH-SGDĐT 25/09/2019 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
25 Số: 2040 /SGDĐT-GDTrH 25/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm 2019-2020
26 Số: 2041 /SGDĐT-GDTrH 25/11/2019 Về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm 2019-2020
27 không 31/12/1969 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
28 không 14/09/2023 GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
29 không 14/09/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
30 không 14/09/2023 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC
31 không 14/09/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
32 không 14/09/2023 HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
33 Số: 52/SGDĐT-GDTrH 08/01/2020 Hướng dẫn sơ kết học kì I, năm học 2019-2020
34 Số: 129 /KH-SGDĐT 21/01/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tài năng tỉnh Quảng Nam năm học 2019-2020
35 Số: 91 /SGDĐT-HSSV 14/01/2020 V/v báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học
36 Số: 159 /SGDĐT-HSSVPC 03/02/2020 V/v triển khai cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020
37 Số: 160 /SGDĐT-HSSVPC 03/02/2020 V/v phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
38 Số: 162 /LHH-SGD&ĐT-TĐ 08/01/2020 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIII, năm 2020
39 Số: 4236 /BGDĐT-GDTH 22/09/2019 V/v triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2019-2020
40 Số: 239 /KH-UBND 13/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bạn tỉnh Quảng Nam
41 Số: 80 /TB-CAH 05/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
42 129-130-181 09/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
43 Số: 341/ SGDĐT-VP 27/02/2020 Về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục cán biện pháp phòng chống dịch Covid-19
44 Số: 318 /SGDĐT-GDTrH 26/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục trung học từ nay đến khi kết thúc năm học 2019-2020
45 Số: 332 /SGDĐT-CNTT-KTKTCLGD 27/02/2020 V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9,12 và thi nghề phổ thông đợt 2 năm học 2019-2020
46 Số: 373 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
47 Số: 374 /KH-SGDĐT 04/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và Công tác phòng chống tội phạm năm 2020
48 Số: 40 /KH-UBND 08/03/2020 KẾ HOẠCH Mở đợt cao điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
49 Số: 629 /KH-SGDĐT 22/04/2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
50 Số: 568 /SGDĐT-CTHSSVPC 14/04/2020 V/v phát động Phong trào Thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây