Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 không 01/01/1970 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
2 không 14/10/2023 GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
3 không 14/10/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
4 không 14/10/2023 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC
5 không 14/10/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 không 14/10/2023 HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
7 Số: 80 /TB-CAH 06/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
8 129-130-181 10/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
9 Số: 55-NQ/TW 11/02/2020 NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
10 không 13/05/2020 QUY CHẾ Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non
11 không 25/05/2020 THƯ CÔNG TÁC
12 Số 12/ QC-DTNTPS 01/10/2020 NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN Năm học 2020-2021
13 Số 42 /QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
14 Số 43/ QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
15 Số 77/ KH-DTNTPS 23/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
16 Số 76 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
17 Số 69 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
18 Số 67 /KH-DTNTPS 01/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
19 Số 43 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
20 Số 42 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
21 Số 41/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
22 Số 40/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
23 Số 39 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
24 Số 35/ KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
25 Số 33 /KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
26 Số 32 /KH-DTNTPS 25/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
27 Số 30 /KH-PTDTNT 12/08/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
28 Số 04 /KH-DTNTPS 02/01/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
29 Số 74 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
30 Số 73/ KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
31 Số 70 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
32 Số : 51/ KH-DTNTPS 20/09/2020 KẾ HOẠCH tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Master Test
33 Số : 85/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020-2021
34 Số : 86/ KH-DTNTPS 26/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
35 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Áp dụng từ năm học 2021 - 2022
36 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
37 DTNTPS 06/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG LỚP 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
38 Số : 27/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
39 Số : 26/KH-DTNTPS 30/08/2021 KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021Trường PTDTNT Phước Sơn
40 Số : 32/KH-DTNTPS 10/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
41 Số : 28/KH-DTNTPS 01/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2021-2022
42 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 13/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
43 Số: /KH-DTNTPS 06/09/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
44 Số : 08/TB-DTNTPS 27/09/2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
45 Số : 44/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc
46 Số : 46/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022
47 Số : 47/KH-DTNTPS 21/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2021-2022
48 Số : 50/ KH-DTNTPS 28/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
49 Số : 45/ KH-DTNTPS 17/09/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2021-2022
50 Số : 53/ KH-DTNTPS 04/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây