Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 không 31/12/1969 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
2 không 14/05/2023 GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
3 không 14/05/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
4 không 14/05/2023 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC
5 không 14/05/2023 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 không 14/05/2023 HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
7 Số: 80 /TB-CAH 05/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
8 129-130-181 09/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
9 Số: 55-NQ/TW 10/02/2020 NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
10 không 12/05/2020 QUY CHẾ Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non
11 không 24/05/2020 THƯ CÔNG TÁC
12 Số 12/ QC-DTNTPS 30/09/2020 NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN Năm học 2020-2021
13 Số 42 /QĐ-DTNTPS 30/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
14 Số 43/ QĐ-DTNTPS 30/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
15 Số 77/ KH-DTNTPS 22/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
16 Số 76 /KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
17 Số 69 /KH-DTNTPS 04/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
18 Số 67 /KH-DTNTPS 30/09/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
19 Số 43 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
20 Số 42 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
21 Số 41/ KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
22 Số 40/ KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
23 Số 39 /KH-DTNTPS 09/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
24 Số 35/ KH-DTNTPS 30/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
25 Số 33 /KH-DTNTPS 30/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
26 Số 32 /KH-DTNTPS 24/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
27 Số 30 /KH-PTDTNT 11/08/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
28 Số 04 /KH-DTNTPS 01/01/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
29 Số 74 /KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
30 Số 73/ KH-DTNTPS 20/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
31 Số 70 /KH-DTNTPS 04/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
32 Số : 51/ KH-DTNTPS 19/09/2020 KẾ HOẠCH tập huấn phần mềm ra đề và quản lý câu hỏi Master Test
33 Số : 85/ KH-DTNTPS 25/10/2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2020-2021
34 Số : 86/ KH-DTNTPS 25/10/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện dạy học môn Tiếng Anh năm học 2020-2021
35 DTNTPS 05/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Áp dụng từ năm học 2021 - 2022
36 DTNTPS 05/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
37 DTNTPS 05/09/2021 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG LỚP 12 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGÁp dụng từ năm học 2021 - 2022
38 Số : 27/KH-DTNTPS 31/08/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
39 Số : 26/KH-DTNTPS 29/08/2021 KẾ HOẠCH HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2021Trường PTDTNT Phước Sơn
40 Số : 32/KH-DTNTPS 09/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022
41 Số : 28/KH-DTNTPS 31/08/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2021-2022
42 Số : 03/KH-TVTL-GDKNS 12/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm học 2021-2022
43 Số: /KH-DTNTPS 05/09/2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
44 Số : 08/TB-DTNTPS 26/09/2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
45 Số : 44/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc
46 Số : 46/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022
47 Số : 47/KH-DTNTPS 20/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2021-2022
48 Số : 50/ KH-DTNTPS 27/09/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
49 Số : 45/ KH-DTNTPS 16/09/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2021-2022
50 Số : 53/ KH-DTNTPS 03/10/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
Tìm kiếm văn bản
Tập đoàn thể thao Elipsport
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây