Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 không 01/01/1970 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
2 không 21/01/2021 GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
3 không 21/01/2021 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
4 không 21/01/2021 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC
5 không 21/01/2021 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
6 không 21/01/2021 HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
7 Số: 80 /TB-CAH 06/01/2020 THÔNG BÁO Phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm
8 129-130-181 10/02/2020 Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
9 Số: 55-NQ/TW 11/02/2020 NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
10 không 13/05/2020 QUY CHẾ Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non
11 không 25/05/2020 THƯ CÔNG TÁC
12 Số 12/ QC-DTNTPS 01/10/2020 NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN Năm học 2020-2021
13 Số 42 /QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường PTDTNT Phước Sơn
14 Số 43/ QĐ-DTNTPS 31/08/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Năm học 2020-2021
15 Số 77/ KH-DTNTPS 23/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kì I năm học 2020-2021
16 Số 76 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic khối 10 và 11 năm học 2020-2021
17 Số 69 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Chuyên môn năm học 2020-2021
18 Số 67 /KH-DTNTPS 01/10/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021
19 Số 43 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Hướng nghiệp cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
20 Số 42 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Lồng ghép nội dung giảng dạy phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021
21 Số 41/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường PTDTNT Phước Sơn năm học 2020-2021
22 Số 40/ KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH Về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học năm học 2020-2021
23 Số 39 /KH-DTNTPS 10/09/2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021
24 Số 35/ KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
25 Số 33 /KH-DTNTPS 31/08/2020 KẾ HOẠCH Quản lý, tu sửa và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020-2021
26 Số 32 /KH-DTNTPS 25/08/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
27 Số 30 /KH-PTDTNT 12/08/2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020
28 Số 04 /KH-DTNTPS 02/01/2020 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
29 Số 74 /KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Dạy nghề Phổ thông lớp 11 năm học 2020-2021
30 Số 73/ KH-DTNTPS 21/10/2020 KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2020-2021
31 Số 70 /KH-DTNTPS 05/10/2020 KẾ HOẠCH Phụ đạo nâng cao năng lực học sinh năm học 2020-2021
Tìm kiếm văn bản
thdatquang
webquangnam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây